Filter

V-BSCV11353-11L

Ceramic

Trắng, Xanh Dương

D15 x R15 x C31 cm

Scandinavian