Giỏ hàng

VOUCHER HỢP TÁC CÙNG CAPITALAND

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

------------------------------

Các điều khoản và điều kiện sau sẽ được áp dụng đối với voucher, hành vi sử dụng voucher trên toàn bộ Hệ thống cửa hàng Zago tại Việt Nam.

Điều 1: Loại voucher và thời hạn voucher

- Loai voucher: Voucher giảm giá.

- Thời hạn: 6 tháng kể từ ngày phát hành, và có thể quy đổi ở bất cứ cửa hàng Zago nào tại Việt Nam.

Điều 2: Mức ưu đãi và phương thức áp dụng

- Mỗi một voucher được sử dụng, Khách hàng sẽ được giảm 20% trực tiếp trên từng đơn hàng theo giá gốc (Giá bán bao gồm 10% VAT).

Khoản mở rộng:
- Với các chương trình khuyến mãi lớn hơn 20%, tại các thời điểm này, Khách hàng chỉ được giảm thêm 5% trên giá trị của mặt hàng đó. Trong trường hợp chương trình khuyến mãi dưới hoặc bằng 20%, Khách hàng sẽ được giảm thêm 10% trên giá trị của mặt hàng đó.

- Voucher được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm được bán tại Hệ thống cửa hàng Zago (trừ sản phẩm đồ gốm Đông Gia).

- Không áp dụng cho mua hàng online (Website & Fanpage Zago).

- Khách hàng vui lòng cung cấp voucher cho nhân viên bán hàng trước khi mua hàng để kiểm tra tính hiệu lực của voucher và áp dụng mức ưu đãi chính xác nhất.

Điều 3: Điều kiện sử dụng voucher

- Một voucher chỉ được sử dụng một lần, cho một đơn đặt hàng duy nhất. Không áp dụng nhiều voucher trên một đơn đặt hàng.

- Voucher không được cộng dồn với bất kỳ hợp đồng xúc tiến thương mại/hợp đồng ưu đãi dành cho đối tác khác.

- Voucher không được quy đổi thành tiến mặt, không được hoàn trả phần tiền thừa khi tổng giá trị đơn hàng của quý khách có giá trị thấp hơn giá trị của Voucher.

- Nghiêm cấm không gia hạn ngày hết hạn kể từ ngày phát.

- Để bảo vệ mã voucher, vui lòng không chia sẻ chứng từ với bất kỳ ai, nếu quý khách không có ý định chuyển quyền sở hữu.

- Zago không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng làm thất lạc, đánh cắp, hư hỏng một phần hay toàn bộ thông tin trên voucher hoặc bản thân voucher. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ cung cấp voucher thay thế trong những trường hợp này.

- Ban quản lý có quyền từ chối áp dụng bất kỳ Voucher nào, trong trường hợp Voucher / mã số trên Voucher đó không hợp lệ, bị làm giả hoặc đã bị bôi xóa, thay đổi và hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào.