Filter

img_2811.jpg

Ceramic

Hồng, Tím nhạt

D12 x R14 x C8 cm

1 năm

img_2799.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D22 x R22 x C2 cm

1 năm

Dĩa Hoa D22

286.000VND
img_2805.jpg

Ceramic

Xanh dương đậm

D27 x R27 x C2 cm

1 năm

img_2800_1.jpg

Ceramic

Nâu Đậm

D19 x R19 x C2 cm

1 năm

img_2790_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D13 x R13 x C2 cm

1 năm

img_2804_1.jpg

Ceramic

D19 x R19 x C2 cm

1 năm

img_2796_1.jpg

Ceramic

Đa màu sắc

D22 x R22 cm

1 năm

img_2807.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D13 x R13 x C3 cm

1 năm

img_2784.jpg

Ceramic

D7 x R7 x C12 cm

1 năm

img_2786_3.jpg

Ceramic

D7 x R7 x C11 cm

1 năm

img_2793.jpg

Ceramic

Màu trắng mờ

D14 x R14 x C6.5 cm

1 năm

Tô Súp Off White

150.000VND
img_2787_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D8 x R8 x C10 cm

1 năm

plre8094xllmsa.jpg

Ceramic

Xanh Dương

D19xR11.5xC1.7cm

1 năm

img_2789.jpg

Ceramic

Đa màu sắc

D9 x R9 x C8 cm

1 năm

img_2797_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D11 x R11 x C5 cm

1 năm

Tô Cơm Celadon

93.000VND
img_2809_2.jpg

Ceramic

D6 x R6 x C3 cm

1 năm

img_2810_1.jpg

Ceramic

Nâu Đậm

D9 x R9 x C3 cm

1 năm

img_2808.jpg

Ceramic

D8 x R8 x C3 cm

1 năm