Filter

-25%
img_2811.jpg

Ceramic

Hồng, Tím nhạt

D12 x R14 x C8 cm

1 năm

Ấm Trà Bán Nguyệt

371.250VND
-25%
img_2799.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D22 x R22 x C2 cm

1 năm

Dĩa Hoa D22

214.500VND
-25%
img_2805.jpg

Ceramic

Xanh dương đậm

D27 x R27 x C2 cm

1 năm

Dĩa Tròn Ocean Waves

178.500VND
-25%
img_2800_1.jpg

Ceramic

Nâu Đậm

D19 x R19 x C2 cm

1 năm

Dĩa Tròn Outer Space

170.250VND
-25%
img_2790_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D13 x R13 x C2 cm

1 năm

Cốc Cà Phê Với Dĩa Lót Tròn

143.250VND
-25%
img_2804_1.jpg

Ceramic

D19 x R19 x C2 cm

1 năm

Dĩa Tròn Off White

141.750VND
-25%
img_2807.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D13 x R13 x C3 cm

1 năm

Chén Celadon Dáng Hoa

135.000VND
-25%
img_2784.jpg

Ceramic

D7 x R7 x C12 cm

1 năm

Cốc Nước Phình Miệng

130.500VND
-25%
img_2786_3.jpg

Ceramic

D7 x R7 x C11 cm

1 năm

Cốc Vuốt Loe Miệng Bóp

123.000VND
-25%
img_2793.jpg

Ceramic

Màu trắng mờ

D14 x R14 x C6.5 cm

1 năm

Tô Súp Off White

112.500VND
-25%
img_2787_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D8 x R8 x C10 cm

1 năm

Cốc Nước Celadon

99.000VND
-25%
plre8094xllmsa.jpg

Ceramic

Xanh Dương

D19xR11.5xC1.7cm

1 năm

-25%
img_2789.jpg

Ceramic

Đa màu sắc

D9 x R9 x C8 cm

1 năm

Cốc Nhỏ Có Quai Cỡ Vừa

92.250VND
-25%
img_2797_1.jpg

Ceramic

Xanh Ngọc

D11 x R11 x C5 cm

1 năm

Tô Cơm Celadon

69.750VND
-25%
img_2809_2.jpg

Ceramic

D6 x R6 x C3 cm

1 năm

-25%
img_2810_1.jpg

Ceramic

Nâu Đậm

D9 x R9 x C3 cm

1 năm

-25%
img_2808.jpg

Ceramic

D8 x R8 x C3 cm

1 năm

Chén Nước Chấm Bông Hoa

32.250VND
-25%Sold Out
img_2796_1.jpg

Ceramic

Đa màu sắc

D22 x R22 cm

1 năm

Dĩa Tròn Đa Sắc

138.600VND