Filter

cole_02_4.jpg

Bê Tông, Gỗ Sồi Khối, MDF Veneer Oak

Gỗ Sồi Tự Nhiên, Trắng cổ điển

D40 x R40 x C45 cm

Industrial

1 năm

Ghế Đôn Cole 40Cm

5.690.000VND
dsc_0013_1.jpg

Bê Tông, Gỗ Sồi Khối, MDF Veneer Oak

Gỗ Sồi Tự Nhiên, Terrazzo màu đồng cổ

D40 x R40 x C45 cm

Metropolitan

1 năm

umbree_terrazzo.jpg

Bê Tông

Terrazzo màu đồng cổ

D40 x R40 x C45 cm

Metropolitan

1 năm