Filter

SLIM CUBE 45CM-8317

Bê Tông

Bê Tông Xám Trung, Trắng cổ điển, Xám Đậm

D45 x R35 x C45 cm

Metropolitan, Industrial

1 năm

Khối Cube Slim 45Cm

3.490.000VND